Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. august 1937

Vi er ikke alle Magistre


30.8.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Jeg skulde for længe siden have bragt Dem min Tak for Deres Brev og for det lille Indblik i Deres store Værk om Kinck, som De ved samme Lejlighed lod mig få. Men trods den usædvanlig lange Sommer og det herlige Solskinsvejr, vi har haft og stadig har, må jeg vedvarende økonomisere med Kræfterne, og min Svigersøn, der tillige er min Læge, bliver ikke træt af at formane mig til Forsigtighed. Det er jo mit Hjerte, der ikke er pålideligt og kræver så mange Hensyn. Men næsten endnu mere plages jeg af min stadig voksende Tunghørhed, der nu omtrent gør mig al Samtale umulig. I hvert Fald har jeg måttet indskrænke min Omgang til mine allernærmeste, af hvem jeg har Lov til at gøre Regning på Overbærenhed. Helt har jeg dog ikke opgivet Håbet om at se Dem, inden De rejser herfra – til Genève velsagtens?

Det lille Kapitel af Deres Bog, (som jeg hermed tilbagesender) læste jeg med Udbytte og beklagede 2 kun, at der ikke var mere. En lille Indvending må jeg dog have Lov at gøre. De, som naturligvis har – og have – Kincks samlede Produktion i Hovedet med småt og stort, forudsætter vistnok noget for meget, at det samme gælder Deres Læsere. Selv om vi i sin Tid har været nok så opmærksomme og betagne Læsere af hans forskellige Skrifter, så kan efter så mange Års Forløb dog ikke alt være os present. Vi er jo ikke allesammen Magistre i Kinck. Tænk på det!

Og modtag så mine bedste Ønsker for Deres Arbejde og for dem selv personlig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dina Leas kommentar 1957:
Pont. "beklagede kun at der ikke var mere". – Det falt mig dengang aldri inn at det mulig kunde trette P. å ta tanketrådene op, undertiden bare for noen siders skyld. – Jeg skønnt først rigtig på hans tålmodighet da Prof. Rubow, som p.g.a. sin interesse også iblandt fikk tilsendt mskr. var blitt irritert av samme grunn – så mitt arb. en stund falt i unåde hos ham – hvilket lune dengang dog gikk over.