Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 20. november 1931

meget glad for at træffe Dem


20d Novb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk Dina Lea!

Jeg har i nogle Dage været mindre rask, og dette Svar er derfor desværre bleven forsinket. Naturligvis kan De frit gøre Brug af, hvad jeg i sin Tid har udtalt om Deres Arbejder, når De mener, at det kan tjene Dem som Introduktion (hvad jeg iøvrigt ikke er sikker på). At Gundolfs Udtalelse1 ikke skulde betyde meget her, er næppe rigtigt. Jeg er for Tiden i Færd med at læse en større Afhandling af Prof. Rubow, og det var vistnok i denne, jeg så Gundolf2 nævnet med den største Anerkendelse, – sikker på det, er jeg dog ikke.

Jeg har tænkt meget på Dem, siden vi såes, og jeg har spurgt mig selv, hvorledes De vel trivedes i København, og hvorledes De har indrettet Dem med Deres Studier. Jeg var meget glad for at træffe Dem, og det samme var Tilfældet med Søibergs3. Når jeg bliver raskere, 2 vil jeg prøve på at føre Dem sammen med andre literært- og norsk-interesserede Folk af mit Bekendtskab. – Vejen dertil er jo rigtignok lang for Dem; men til Gengæld går Sporvognen lige til min Dør.

Tak for venligt Brev, og vær hjertelig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Gundolfs Udtalelse: kendes ikke. DL nævner den ikke i sin kommentar. tilbage
[2] Gundolf: "Friedrich Gundolf, 1880-1931, tysk litteraturhistoriker, professor i Heidelberg. Som discipel af digteren Stefan George havde Gundolf et stærkt åndsorienteret, antipositivistisk syn på digtningen. Hans hovedværker er Shakespeare und der deutsche Geist (1911) og Goethe (1916). I Danmark har han spillet en rolle for germanisten Carl Roos". Kilde: Den store Danske. tilbage
[3] Søibergs: Den danske forfatter var norsk gift. tilbage