Carl Roos

(1884-1962) var professor i tysk litteratur. Han har vekslet nogle få breve med Pontoppidan, og om Toldere og Syndere har han skrevet i "Dänischer Brief" i Das literarische Echo. Halbmonatschrift für Literaturfreunde. 18.Jahrgang: Heft 6. 15.Dezember 1915, sp. 376-378. I november 1917 skrev han en artikel om Walther Rathenau i Ugens Tilskuer. Endvidere har han skrevet en vigtig artikel om Pontoppidans forhold til Thomas a Kempis' Kristi Efterfølgelse.