Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 23. oktober 1931

Invitation nr. 2


[fredag] 23. Oktb 31.1
Holmegårdsvej 2.
Station: Ordrup.

Velkommen til Landet. Jeg glæder mig til at træffe Dem. Kunde det ikke passe Dem at spise Frokost her i Overmorgen, Søndag, Klk 12½. Jeg bor 4 Minutters Gang fra Ordrup Station.

For et Svar pr Telefon (Ordrup 2766) vil jeg være Dem taknemlig, da vi her i Landet ikke får Post om Søndagen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] brevkort adresseret til: "Forfatterinden / Frk. Dina Lea. / c/o Fru Enkepastorinde Mandal / Bülowsvej 5. / V."; poststemplet: "København 23 OKT 1931 2340". tilbage