Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 18. oktober 1931

Invitation nr. 1


18 Oktb 31.1
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Jo, nu er jeg hjemme, og jeg glæder mig til at træffe Dem. Husk blot, at jeg endnu er Invalid.

Min Postadresse er Charlottenlund, men min nærmeste Jernbanestation er Ordrup (på Klampenborgbanen).

De lader mig nok med et Par Ord vide, når jeg kan vente Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Forfatterinden / Frk Dina Lea / Haugevejen 13 / Bergen / (Norge)", omadresseret til: "Poste restante / København"; poststemplet "Charlottenlund 19.10.31, 11.30", "København 27.10.31" og datostemplet (ved udlevering?) "29 OKT. 1931". tilbage