Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 22. november 1931

Rubows sidste Bog


22/11 31.1
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Lea!

Jo, det er i Professor Rubows sidste Bog, "Georg Br. og den kritiske Tradition i d. 19d Århundrede", at Friedrich Gundolf omtales som Tysklands berømteste Literaturforsker i Nutiden (Side 124).

Deres
H. P.

 
[1] brevkort adresseret til "Forfatterinden / Frk. Dina Lea. / Borups Allé‚ 20 III / L."; poststemplet: "Charlottenlund 22 NOV 1931 1800". tilbage