Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. marts 1932

Udenfor Ordrup kommer jeg ikke


19 Marts 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Vi går nu ind i den stille Uge med de mange Helligdage1, og jeg vil benytte denne Lejlighed til at sende Dem en fredelig Hilsen. Samtidig tilbagesender jeg et Par Avisudklip, som ledsagede Deres sidste Brev, og jeg gør det uden alle Kommentarer. – Midt imellem Ugens kirkelige Højtider falder Goethes Dødsdag2, der vel ikke er nogen Helligdag men dog en Højtidsdag, der i År vil konkurrere med selve Langfredag i hvert Fald i Tyskland, hvor han mere og mere er bleven den nationale Afgud. Da man i sin Tid ansøgte Kejser Wilhelm d. 1ste om Tilladelse til at rejse en Statue af Goethe i Berlin, skal han efter lang Betænkning have svaret ja, men stillet den Betingelse, at den blev mindre end Byens General-Statuer. I vore Dage vilde man næppe kunne få den stor nok. Herhjemme vil Dagen velsagtens 2 også blive højtideligholdt. Jeg har set noget om, at det kgl. Teater har tilrettelagt en Mindeforestilling3; men hvad der skal spilles, véd jeg ikke. Nødtvungen lever jeg f.T. milevidt borte fra Byens Liv, specielt fra dens Teaterverden, og så interesserer den Slags Ting jo ikke så meget. I over et År har jeg ikke sat mine Ben på Københavns Gader, fordi jeg endnu ikke er i Stand til at benytte hverken Sporvogn eller Jernbane. Udenfor Ordrups Villaveje kommer jeg med andre Ord ikke, og det er jo i Længden lidt ensformigt. Mit Håb er nu, at jeg til Sommer skal kunne komme lidt videre omkring.

Jeg har i disse Dage læst en Bog4, som jeg har haft megen Glæde af; det er Otto Jespersens "Tanker og Studier". Som Skolemand kender De naturligvis hans Ideer om forbedret Sprogundervisning, Retskrivning o.s.v, og det gjorde jeg forøvrigt også. Alligevel har jeg haft Fornøjelse og Udbytte af at læse hans forskellige Dagblads- og Tidsskriftartikler i Sammenhæng.

Desuden har jeg læst et Afsnit af H.P.E. Hansens nye Roman5, som han har sendt mig; 3 men da jeg foreløbig√ bør betragte det som noget, der er mig betroet som en Skriftestolshemmelighed, er min Mund lukket.

En glædelig Påske for Dem og Deres Familje!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Helligdage: påskedag var 27.3.1932. tilbage
[2] Goethes Dødsdag: 22. marts 1832. tilbage
[3] Mindeforestilling: fandt sted på dødsdagen "med Goethe-digtning & Ouv. til 'Egmont' (Beethoven)"; kilde: DKT-repertoire, s. 63. tilbage
[4] Bog: Otto Jespersen: Tanker og Studier, 1932. Jespersen var gift med Pontoppidans kusine Ane Marie Djørup (1859-1937). tilbage
[5] nye Roman: se breve til H.P.E. Hansen 3.2.1932 o. flg. Niels Jeppesen skrev 4.3.1932 at han havde besøgt H.P.E. Hansen i Vejle i påsken, men ikke haft tid til at høre noget af hans roman. tilbage