Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. januar 1932

Flænger i Venskabsbånd


17d Januar 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Det er på Tide, jeg får tilbagesendt de Anmeldelser af "Pilatussønnen", De var så god at sende mig1, – ikke just fordi jeg mener, at De savner dem, men fordi jeg ellers let kan glemme, at jeg har dem. Det har interesseret mig at se de mange forskellige Udtalelser om Deres Bog, og med særlig Opmærksomhed læste jeg Rich. Gandrups Anmeldelse, fordi det var den, De selv følte Dem mest tilfredsstillet af. Jeg kan nu, ærligt talt, ikke indse, at Gandrups Syn på Bogen er meget forskellig fra det, jeg i sin Tid fremsatte, og som De jo ikke vilde anerkende. "Motivet med "Pilatussønnen" er ikke gennemspillet", skriver også han; og tilføjer: "Heller ikke står det egenlige Problem, Skyldspørgsmålet, helt klart", hvad vist også blev hævdet af mig2. Derimod må jeg give Dem Ret i, at H.P.E. Hansens 2 Omtale og Vurdering√ af Bogen er meget forskellig fra Gandrups, om det end må siges, at de begge udtrykker en√ vis Skuffelse, den ene tøvende og modstræbende, den anden mere rapmundet. De åbne Breve, som De og H.P.E. Hansen skal have vekslet i et Vejleblad, har jeg ikke set; men jeg har forstået, at både√ han og De i Øjeblikkets Hede har revet Flænger i et gammelt Venskabsbånd, som vist ikke bliver let at reparere3.

Det var nu om Deres egen Bog. Deres Bedømmelse af Lauesens Roman4 kan jeg heller ikke samstemme med Dem i. At der er et Misforhold mellem den umådelige, ja enestående Udbredelse, den har fået, og dens Betydning, kan vi let blive enige om. Men det er dog en ualmindelig dygtig skrevet Bog, og netop ikke nogen "Underholdningsbog", da de fleste (d.v.s. de dårligste) Læsere finder den kedelig. Den vægtigste Indvending, der kan gives mod den, synes mig at være den, at den mangler Idé, en Grundtanke, der kan samle og bære det store Galleri af Menneskeskikkelser og Skæbner. Men det må ikke glemmes, at Manden ikke er mere end 24 År.

3 Jeg har iøvrigt intet på Hjerte, er ogsådesuden i Dag for træt til at skrive, og må holde Hviledag, hvad jo også både Religionen og Hellidagsloven kræver. Vil De bringe Deres Frue min Hilsen; og vær selv venskabelig hilset af

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] i et brev 1.1.1932. tilbage
[2] NJ svarede 22.1.1932: "Om Deres Dom falder sammen med Gandrups, ved jeg ikke; Gandrups er nemlig ikke udtømt med de to Indvendinger, De nævner. […] Af vedlagte Anmeldelse fra "Skive Folkeblad" ser De, at en almindelig Journalist af sig selv har forstaaet Bogen." tilbage
[3] se brevene til H.P.E. Hansen, f.eks. 30.11.1932. tilbage
[4] Lauesens Roman: Marcus Lauesen: Og nu venter vi paa Skib, der vandt Gyldendals romankonkurrence for 1931. Af et brev til Galschiøt 1.2.1931 fremgår at Pontoppidan på det tidspunkt kendte til bogen, men endnu ikke havde læst den. Se også Pontoppidans brev til Nathansen 16.3.1933 om bl.a. Harald Nielsens rolle i bogens historie. tilbage