Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. november 1931

utilfredsstillende at skrive i Aviser


30 Novb.31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Nu er der igen gået en Måned, og De har i den påny givet mig Lejlighed til at følge Deres vidt omspændende journalistiske og kritiske Virksomhed. Jeg beundrer Deres Flid og Arbejdsevne, også ofte Deres Skarpsyn, derimod ikke så meget√ Deres mange Forsøg på at klarlægge filosofiske Gåder og Karader for ulærde Læsere. Det er naturligvis også vanskeligt, i de fleste Tilfælde tilmed spildt Ulejlighed. En Avislæser, der har læst en halv Snes Linjer uden at forstå dem, springer hele Artiklen over og går til den næste. For Skribenter, der har noget alvorligt på Hjerte men har vanskeligt ved at give det en let tilgængelig Form, er der derfor noget utilfredsstillende ved at skrive i Aviser. OgMen det synes jo, som om De for Øjeblikket har stukket Digterpennen bag Øret og foreløbig helt vil ofre Dem for Journalistik. Jeg venter nu på "Peberbøssen", som alene ved sit Navn spænder Forventningen. 2 Det vil nu vise sig, om den kan bringe Folk til at nyse. I så Fald: "Gud velsigne Dem!"

Jeg har ikke set og hørt noget om, hvorledes Niels Jeppesens Bog1 er bleven modtaget af den københavnske Presse. Jeg frygter for, at den vil synke til Bunds, og at han derved helt taber Lysten og Modet til at fortsætte. Jeg har heller ikke set den offenlige Brevveksling, De og han førte i Anledning af Deres Anmeldelse2. Det gjorde mig ondt, at jeg for min Part måtte skrive til ham, som jeg gjorde; men selv efter fornyet Læsning har jeg ikke kunnet få noget ud af Bogen.

Mellem Deres senere Artikler har jeg forgæves kigget efter en Anmeldelse af Marcus Lauesens så meget omstridte nye Bog3. Den synes mig med alle sine store Fortrin og store Svagheder at måtte være et fristende Objekt for en Literaturkritiker. Bogen har forbavset mig, fordi Fortællemåden er så forskellig fra den i hans to første Prosabøger4, der var tunge og kaotiske. Han synes nu næsten helt at have frigjort sig for sine Forbilleder. Og jeg hører, at han kun er 24 År. Det er næsten det mest forbavsende, og jeg begriber ikke, at Harald Nielsen har kunnet 3 stirre sig så blind på Bogens Mangler5.

Nu kun en Hilsen med gode Ønsker for Dem og Deres Hjem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Pilatussønnen. tilbage
[2] Hansen skrev 2.11.1931: "[…] det både glæder og bedrøver mig, at De er enig om Pilatussønnen – har skrevet Anmeldelse i Vejle Amts Avis, og Niels Jeppesen har svaret i Aabent Brev. Han var her i Lørdags og var egentlig enig med mig, jeg tilbød at lade være at anmelde Bogen, men han vilde helst have det – formodentlig for at svare, som han har gjort. – Jeppesen blev så vred over Hansens anmeldelse at han sluttede et brev med: "Gud fri mig for mine Venner". De kom først på talefod igen i marts 1932. tilbage
[3] nye Bog: succesromanen Og nu venter vi paa Skib, 1931. tilbage
[4] Prosabøger: foruden nogle digtsamlinger havde Marcus Lauesen (1907-75) indtil da udgivet romanerne En Mand gaar bort fra Vejen (1929) og I Morgen (1930). tilbage
[5] se brev til Niels Jeppesen 17.1.1932 og henvisninger deri. tilbage