Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 1. december 1931

min gamle Håndtering som Novellefabrikant


1st Decb. 31
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Galschiøt!

Vi er i Dag gået ind i Deres Fødselsdags-Måned, og jeg skulde vel egenlig vente med at skrive, indtil selve Dagen oprinder; men da jeg nu har fået et kærkomment Brev fra Dem, og da De heri udtrykkeligt ytrer Ønske om at høre fra Holmegårdsvej lidt snart, så må jeg hellere lukke Øjnene for den Kendsgerning, at der endnu er 10 Døgn til Fødselsdagen, og allerede nu bringe Dem mine Lykønskninger, hvis Indhold De jo kender, og hvis Varme ikke er mindsket med Årene. Først og fremmest gælder mine Ønsker Deres Helbred og Befindende, at De må bevare det uforandret eller rettere (for Håndens Vedkommende) lidt bedre end i det forløbne År; derefter, at De må genvinde Arbejdslysten og Meddelelsestrangen, så De inden næste Fødselsdag kan glæde Deres Venner med et nyt Bind Erindringer1 fra de unge Dage. Kan De huske, at De sidste Vinter 2 indtrængende opfordrede mig til at gøre Dem Følgeskab tilbage til Fortiden. Jeg husker ikke, om jeg har fortalt Dem, at jeg omtrent samtidig fik den samme Opfordring fra to vidt forskellige Mænd, den ene var Fr. Hendriksen (i Anledning af, at han forbereder en ny og udvidet Udgave af sine Erindringer), den anden var Vilh. Andersen, og Resultatet af disse venskabelige Puf i Siden og i Ryggen er bleven, at jeg virkelig nu er begyndt et Forsøg på at skrive om mig selv. Det falder mig svært, fordi jeg jo synes, at jeg i Forvejen har udtømt det Emne, og fordi de ydre Oplevelser i mit Liv aldrig var store. Men nu gør jeg altså et Forsøg på at skabe et Mosaikbillede af Hverdagslivets små Hændelser. Forøvrigt har jeg under Udarbejdelse en Fortsættelse af de "Randgloser", jeg sidste Vinter lod trykke i "Flensborg Avis"; desuden får jeg nu og da Tilbagefald til min gamle Håndtering som Novellefabrikant og underholder mig med at forme et Par Mennesker og deres Omgivelser. Jeg får nu se, hvad der kommer ud af det altsammen.

Tvungen, som jeg vedblivende er, til at føre et Stueliv, har jeg også fået læst en Del, 3 bl.a. Professor Rubows sidste Bog "Georg Brandes og den kritiske Tradition i det nittende Århundrede". Måske kender De den allerede; – ellers vil jeg meget anbefale Dem den. Strachey’s "Dronning Victoria", som De nævner i Deres Brev, læste jeg sidste Vinter. Det er et glimrende Værk. Hans "Dronning Elisabeth", som denne Vinter er udkommen på Dansk, interesserer mig mindre. Af "Roman-Konkurrencens" Vindere har jeg hidtil ingen læst2, og det haster vist heller ikke med det Bekendtskab, så vidt jeg har forstået.

Men nu skulde jeg vel fortælle lidt om, hvordan jeg ellers har det. Dog, jeg kan derom fatte mig i Korthed. Der er ikke sket store Forandringer med mig, siden vi såes. Jeg kan stadig ikke komme udenfor de nærmeste Veje omkring Huset her. Jeg har ikke været i Dyrehaven, kan ikke komme op i Sporvogn, overhovedet ikke i√ en Vogn uden stort Besvær, og anderledes bliver det ikke med mig, før Skoven atter bliver grøn, – det er jeg ganske forberedt på. Heldigvis befinder jeg mig vel i mine Stuer; og når ikke Kinden gør Vrøvl (hvad den en Gang imellem gør), har jeg ikke Lov til at beklage mig. Selskabslivet tager jeg jo alligevel ikke Del i, og Teatrene er nu også en lukket Verden for mig. Jeg får en 4 Gang imellem et Besøg, der glæder mig, men da jeg ikke kan komme til Byen, er det vanskeligt at vedligeholde Forbindelsen.

Ja, kære Galschiøt, denne Gang kommer jeg altså ikke til Fødselsdagschokoladen hos Dem, endnu mindre til den√ Dinér eller Soupér, som Frk. Pansch sikkert bereder til Dem og Deres helsingørske Venner. Men jeg er hos Dem alligevel og tager Del i Leveråbene for Helsingørs grand old man. Og så på Gensyn til Sommer! Før kan det – som sagt – næppe blive.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Tænk Dem, i Morgen er det (på en Måde) min Guldbryllupsdag. D. 2d Decb. 1881 blev jeg viet til min første Hustru, som endnu lever i Horsens. Ægteskabet varede jo ikke længe; men Venskabet har vi gennem alle√ disse 50 År bevaret trods Adskillelsen.

 
[1] nyt Bind Erindringer: Galschiøt udgav i 1921 Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede. Studier og Erindringer. Men efter hans tidligere i korrespondancen omtalte tidsskriftsartikler kom der intet "nyt Bind". tilbage
[2] Vinderne i Gyldendal romankonkurrence for 1931 var Marcus Lauesen med romanen Og nu venter vi paa Skib og Nis Petersen med Sandalmagernes Gade tilbage