Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1931

Pennen skrider langsommere


30 Decb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Deres Julehilsen1, som jeg forlængst vilde have besvaret, dersom jeg ikke indtil nu forgæves havde ventet på det Numer af "Politiken" med Rich. Gandrups Anmeldelse af Pilatussønnen, som De skrev om og vilde sende mig. Det Numer må være gået tilbunds i Julens Brevflod, og nu kan jeg ikke længer opsætte at skrive, dersom ikke Året skal gå ud, uden at De får en Hilsen fra mig. Jeg har iøvrigt intetsomhelst at meddele, hverken om mig selv eller andre. Tiden glider stille og ret ensformigt afsted for mig, hvad dog ikke betyder, at jeg er ørkesløs. Jeg er endog til Tider ret flittig; men Pennen skrider jo langsommere nu end tidligere, og Resultatet af Dagens Arbejde bliver som Regel ikke voluminøst. Men det kan også være lige meget. I min Alder skal man helst ikke tage for megen Plads op.

2 Det glæder mig, at Rich. Gandrup har syntes godt om Deres sidste Bog og omtalt den med Varme. En sådan Anmeldelse i et udbredt Blad som "Politiken" må vel have skaffet den både Læsere og Købere. Men iøvrigt véd jeg jo fra vor fælles Bekendt i Vejle, at Kritiken gennemgående har taget køligt mod Bogen, sådan som jeg jo også selv gjorde det, – om√ med Rette eller Urette, vil Tiden afgøre. Men at De ikke vil lade Dem nedslå af Modgangen, derom er jeg overbevist; og forhåbentlig vil vi allerede i det kommende År se Dem tage Revanche.

Blot disse Linjer i Dag med Ønsket om alt godt for Dem, Deres Hustru og Børn i det nye År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage