Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 3. februar 1932

De må tilegne mig Deres Roman


3die Febr. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg er stadig noget svimmel og vintertræt trods det forårsagtige Vejr (eller måske netop på Grund af det). Jeg havde ellers straks svaret Dem på Deres forrige Brev. Nu spørger De mig på et Brevkort, om De skal tage mod Hasselbalchs Tilbud (trods hans Betingelser), eller forsøge at få friere Hænder m.H.t. Udgivelsesmåden ved en Henvendelse til Gyldendal. Men jeg er en grumme dårlig Rådgiver, når det gælder Forlag og Forlæggere. Hasselbalchs Forretning kender jeg af Navn men ellers ikke; og skønt Gyldendal er mit eget Forlag, kender jeg heller ikke stort til det. Jeg kommer der aldrig, og har jo for så vidt heller ikke noget at gøre der; men efter mit Smule Kendskab til Hegel og hans Forretningsprincipper skulde jeg tro, at han vilde stille sig ganske som Hasselbalch. Han har vist, at han 2 ikke er bange for at byde Publikum endog meget voluminøse Bøger. Men at få ham til at interessere sig for et ufærdigt Værk, vil vistnok være vanskeligt.

I Deres Brev spørger De mig, om De må tilegne mig Deres Roman1, og det er en Elskværdighed, som jeg naturligvis kun kan sige Tak for, så meget mere som De selv har Tillid til Bogen og er utålmodig for at få den ud. Det er man jo med Grund, når man virkelig har haft noget på Hjerte og mener at have været heldig med at få det frem. Jeg kan forsikre Dem, at jeg er spændt på at se Resultatet af Deres lange Kamp for at mestre Deres Stof. Gid det må være lykkedes Dem trods alle de Vanskeligheder, det åbenbart har budt Dem. Jeg går nemlig ud fra, at det er det tidligere Forsøg – "Byen" – som nu har fået sin endelige Form, sin fuldbårne Skikkelse.

Blot disse Linjer i Dag, med de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Roman: Hansen skrev 20.1.1932 at "den skal ud under Pseudonym – Niels Jeppesen maa ikke vide det, kun Henri Nathansen og maaske Helge Rode – Bogen skal hedde (alle 3 Bind): 1932. Jeg havde tænkt paa under Pseudonymet at skrive – "Tilegnes Henrik Pontoppidan i Taknemlighed og Hengivenhed". Skal jeg gøre det? Eller vil De hellere vente til 2. Bind, hvor Pseudonymet straks er borte." tilbage