Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. februar 1932

lykkelig ved al Forandring


21 Febr. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jo, jeg vil skam gerne læse Deres ny Bog i Maskinskrift1. Jeg har jo flere Grunde til at være nysgerrig, og jeg har netop i disse Dage god Tid til Læsning, da jeg just har afsluttet et større Bidrag (c 2000 Linjer) til "Flensborg Avis". At Nathansen2 igen var begyndt at arbejde, vidste jeg fra ham selv. Til min Overraskelse er det ikke med noget Skuespil men med en Roman. Men andet véd jeg ikke om Sagen. Jeg har dog visse Anelser, der går i Retning af Politik. Det skal more mig en Gang at se, om de slår til.

Jeg forstår, at De føler Dem som under en Tordensky nu, da Opbrudet og Flytningen rykker så nær. Jeg kender det. Jeg har snart sagt levet mit halve Liv på Landevejen, med Kone, Børn og Bohave ligesom Zigøjnerne, og 2 på en Måde var det en dejlig Tid, fuld af Uro ved at forlade det tilvante, og af Spænding ved Tanken om det nye. Men den Gang var jeg ung, og lykkelig ved al Forandring.

Det synes mig umuligt, at det nuværende Forårsvejr kan blive ved. Sidste År begyndte Snevinteren i Marts, og det samme bliver nok Tilfældet i År. Så må jeg sidde i min Stue og kukelure, indtil vi igen får Føre for svagbenede Personer.

Jeg læste jo Deres Artikel om fransk Nutids-Literatur. Tak for Tilsendelsen! Den interesserede mig, skønt jeg slet ikke kender noget√ nærmere til de pågældende Forfattere – eller måske tildels netop af den Grund. Nu fik jeg en Smag på Tungespidsen, der vakte Appetiten.

Ja, blot disse Linjer i Dag, med en hjertelig Hilsen og gode Ønsker

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 19.2.1932: "I disse Dage har jeg fuldendt Maskinskrivningen af 1. Bind af "Den Onde". Har De Lyst at læse det?" tilbage
[2] Hansen skrev 19.2.1932: "har haft Brev fra Henri Nathansen, der er i 7. eller 8. Himmel paa Grund af en ny Bog". tilbage