Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. februar 1932

et fremragende Arbejde


27 Febr. 32.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Dersom det stadig er Deres Hensigt at udgive de enkelte Dele af "Den onde" for sig, er De velsagtens utålmodig for at √ Manuskriptet tilbage. Jeg sender det derfor hermed umiddelbart efter endt Læsning, og indskrænker mig til i al Korthed at udtale, at som psykologisk Studie af en såre sammensat Individualitet finder jeg det at være et fremragende Arbejde1. Skildringen af det Miljø, hvori og hvorpå denne monstrøse Personlighed virker, synes mig foreløbig lidt mere almindelig (Konsulen f.Eks.); men herom kan der forøvrigt vanskeligt dømmes, før Romanen er afsluttet. Her er Muligheder for en Udvikling, som også kan gøre disse Karakterer interessante. Vi får nu se2.

Så blot i Dag min Tak for den elskværdige Tilegnelse. Jeg ser, at det følgende 2 Bind af Romanen er tilegnet Helge Rode. En lidt mærkelig Sammenstilling; – men også med den har De velsagtens en Hensigt3.

Med Ønsket om vedvarende Arbejdslyst og Arbejdsro til at fuldføre dette så heldigt begyndte Værk, der lyser af Menneskekundskab. –

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Arbejde: Bogen fik senere titlen Adjunkt Holts Tragedie. Roman-Kreds. Bind I (1933) havde undertitel: Vi begynder. tilbage
[2] Hansen skrev i et brev af 27.2.1932, der må have krydset dette: "De kan godt faa første Trediedel af næste Bind – De har vel forlængst opdaget, at Holt – modsat Lykke-Per – forbliver i Ægteskabet (…) Mon jeg saa ikke her synes en større Pessimist, end De selv er? tilbage
[3] Hansen svarede 29.2.1932 at han først havde villet tilegne Pontoppidan 1. bind, Helge Rode 2. bind og Edv. Geismar 3. bind. Men nu skulle bogen være i ét bind tilegnet Pontoppidan alene. – Tilegnelsen kom til at stå i 1. bind af Adjunkt Holts Tragedie og lød:

Tilegnet Henrik Pontoppidan i Beundring for den modige Trods, den uforfærdede Tvivl og den usnobbede Medmenneskelighed, der præger hans store, pessimistiske Livsværk. –

tilbage