Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. marts 1932

intet udtale ... udover


17d Marts 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Mens jeg venter på Fortsættelsen af Deres Manuskript (og indtil videre tilbageholder jeg min Mening om det allerede modtagne), må jeg dog straks√ sende Dem Tak for Portrætterne1. Jeg får måske nu snart Lejlighed til at sammenligne dem med Originalen. Om en Måned har vi Flyttedag, og til den Tid skal De og Deres Familje vel være installeret i Deres nye Bolig. – Nathansen, der ligesom De sidder midt i Arbejdet på en stor Roman, skal også flytte. Han har købt sig en Villa ude på Frederiksberg til 30 Tusinde Kroner. I Betragtning af, at de kun er to Mennesker, kommer han til at sidde for en høj Boligafgift; men han er√ vist ret velhavende, så det går jo nok. – Jeg skal, som sagt, foreløbig intet udtale 2 om "Den røde Front", i hvert Fald ikke√ udover det, at den ny indførte Skikkelse – Jøden – interesserer til Trods for, at han skildres i en – kun sjelden afbrudt – Monolog. Modsætningen mellem denne Mand, der er lutter Fyr og Flamme, og Adjunktens Buddha-Skikkelse er virkningsfuld, ligesom også den Måde, hvorpå den tredje Persons (Rektorens) Ankomst forberedes tilsidst.

Blot disse Linjer denne Gang med en hjertelig Hilsen og Ønsket om en god Påske for Dem og Deres Familje.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Portrætterne: Hansen sendte 14.3.1932 to fotos af sig selv ved skrivebordet. tilbage