Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. april 1932

H.P.E. Hansen Nabo


9d April 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Blot et Par Linjer for at udtale min Deltagelse i Anledning af Deres gamle Fars Død1. Jeg véd jo, at der var et ualmindelig inderligt Forhold mellem ham og Dem, og at De med Grund var stolt af ham2.

Fra H.P.E. Hansen i Vejle havde jeg for et Par Dage siden Brev. Han skal jo nu bryde op derfra, hvad vistnok kommer ham meget ubelejligt, da han sidder midt i Arbejdet på en ny Roman. Mærkeligt nok har jeg aldrig set ham, skønt vi har korresponderet i adskillige År. Nu bliver vi så at sige Naboer.

En venlig Hilsen også til Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] fhv. boelsmand Anders Jeppesen døde 27.3.1932 i Andkær Skovby, Gaverslund sogn, 84 år gl. tilbage
[2] NJ svarede 8.5.1932: "[…] takker for Brev i Anledning af min Faders Død […] forgæves hos Hasselbalch om de første Bøger med Deres Forord – har ellers nok at bestille, kan faa alt frem i Pressen […] De har vel truffet H.P.E. Hansen nu? Jeg ved ikke, hvor han bor, men det er altsaa ogsaa i Charlottenlund […] Savner Deres Erindringer i Flensborg Avis; kommer de aldrig mere, og kommer de som Bog?" tilbage