Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. august 1932

Deres personlige Venskab


13d Avg 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

I Morgen1 debuterer De som Jubilar2. Giv også mig Lov til at sende Dem en Hilsen og bringe Dem min Hyldest. Det har gjort mig som Deres andre Venner ondt, at det ikke lykkedes at bringe Deres første Roman eller et Udvalg af Deres Digte frem i en Jubilæumsudgave3. Men Tiderne er andre, og vore Forlæggere hverken til at hugge eller stikke i. Men der er mange, der i Morgen vil mindes Dem med Tak og håbe på en Oprejsning for Dem i den kommende Tid4.

Også for Deres personlige Venskab gennem de mange År er jeg Dem hjertelig taknemlig. At det har holdt, trods min Kritik af Deres sidste Bog, glædede mig meget. For 2 så vil det også nok holde fremdeles, hvad da også Deres Fødselsdagshilsen til mig forleden heller ingenlunde modsagde.

Min Hilsen og Lykønskning også til Deres Hustru og Børn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Niels Jeppesen fyldte 50 år 14.8.1932. tilbage
[2] Jubilar: betegnelsen spiller på udtryk som "Jubellærer" eller "Jubelpræst", personer der har indeholdt deres embede i 50 år. tilbage
[3] NJ skrev 22.7.1932: "Hjertelig til Lykke paa 75 Aars Dagen, som jeg ser De tilbringer i Rørvig; var der med Kidde og Kyrre i 1917 […] atter Afslag paa de første Bøger med Deres Forord […]."
NJ svarede 15.8.1932: "[…] takker for Fødselsdagshilsen […] Skolen begynder under ny Rektor, min gamle Ven fra Rungstedaarene F. Paludan-Müller […] Rektor Østergaard [fra 1.8.1932 rektor på Ordrup Gymnasium] bor skraas overfor Dem i Nr. 5." tilbage
[4] Niels Jeppesen blev 19.10.1932 fejret af Nordisk Digterklub i København og har sandsynligvis ved den lejlighed besøgt Pontoppidan. Se brev til H.P.E. Hansen 17.10.1932. NJ skrev til Nordisk Digterklub 19.10.1932: "Af Æresgæster vilde jeg gerne [indbyde] Henrik Pontoppidan og Marie Bregendahl, men det er jo ikke sikkert, den første tager ud, selv til en Fest for mig. For andre vilde han i alt Fald ikke gøre det." tilbage