Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
17. oktober 1932

ikke noget Befindende

17.10.32.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det gør mig ondt, at De stadig ikke har fået Deres Roman lodset i Havn1. Det er fortvivlede Forhold for Forfattere nu til Dags, før de har fået en – ofte dyrekøbt – Succes at introducere sig med hos√ Forlæggerne. Det skulde glæde mig, om De snart følte Dem rask nok til se hen til mig. Dersom De er i Stand til at bruge Sporvogn, er Turen jo ikke lang; og det er i så Fald urimeligt at veksle Breve. – De spørger til mit Befindende. Men når jeg ikke netop har brækket et Ben eller været ude for andre Uheld, har jeg overhovedet ikke noget Befindende, beskæftiger mig i hvert Fald ikke synderligt med det udover det Par Minutter, jeg sidder på W.C. Det er såmænd også mere end tilstrækkeligt! At være vagtsom overfor sine forskellige mer og mindre uforklarlige "Fornemmelser" 2 er en Underholdning for gamle Damer.

Niels Jeppesen kommer nok herovre i sin Kartoffelferie, og skal på Onsdag fejres i Holbergsalen2. Jeg har fået en Indbydelse, som jeg gerne havde fulgt; men jeg har nu definitivt sagt Farvel til Selskabslivet på Grund af min slette Hørelse. Nathansen og hans Frue var her igen forleden. Han har jo haft megen Glæde af sin nye Bog. Kritiken skal – med god Grund – have været overordenlig anerkendende.

Blot disse Linjer som Kvittering og Tak for Deres sidste Breve

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 13.10.1932 at bogen nu igen lå hos Hagerup. tilbage
[2] fejres i Holbergsalen: Nordisk Digterklub holdt fest for Jeppesen 19.10.1932 kl. 20 i Holbergsalen i Admiral Gjeddes gård, Store Kannikestæde 10A. Pontoppidan og Marie Bregendahl var indbudt som æresgæster. tilbage