Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. november 1932

fortvivlede Forhold

9d Novb. 32. Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg forstår, at Resultatet af Deres Forhandling med Hagerup må nedslå Dem1. At en Bog som Deres holdes ude, mens al Slags ligegyldig Stads får frit Lejde, ja det er fortvivlede Forhold, som kan tage Humøret fra os alle. Det synes, som om også Bladene nægter Dem Adgang. I hvert Fald har jeg intet set til de Artikler, De havde bestemt for "Berl.Tid". Men måske har de stået i Morgenavisen2. Den holder jeg ikke.

Med deltagende Hilsen!

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 7.11.1932: "[…] har idag faaet Manuskriptet tilbage fra Hagerup, som ikke tør udgive det […]". tilbage
[2] Det er altså "Berlingske Aftenavis" HP holder. tilbage