Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. november 1932

finde velvillig Forlagsmand


21.11.32.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

At overgive et Forlag en Anbefaling af Deres Bog i Reklameøjemed – nej, det kan jeg absolut ikke indlade mig på. Desuden: den Uskik, der har indsneget sig i Boghandelen, at Forlæggeren befrier sig for Risiko ved at lade Forfatteren eller hans Bekendte forlods deltage i Trykningsomkostningerne, mens han samtidig sikrer sig Andel i eventuel Fortjeneste, vil jeg ikke være med at befordre. Vore Forlæggeres Uforstand og Vrangvilje har vi alle været ude for, og det kan i sådanne Situationer være svært at holde sig rank og afvise uværdige Tilbud1. Men jeg véd intet andet Råd at give Dem end at fortsætte Forsøget 2 på at finde en forstående og velvillig Forlagsmand. De har næppe – som så mange andre – været hele Rækken rundt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 11.11.1932: "[…] er atter i Forbindelse med Gyldendal – går det ikke, bliver det Funkis Forlag, som har bedt mig anmode Dem om at skrive et Par anbefalende Ord til et Cirkulære til Prænumeranter." Han fortsatte 19.11.1932: "Saa vilde Gyldendal alligevel ikke – maa gaa til "Funkis" – vilde De saa skrive de Par anbefalende Ord, som "Funkis" forlanger til Prænumeranttegningen […]". tilbage