Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. december 1932

en fornuftig Bogmand


8.12.32.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det var kedeligt, at De ikke gjorde Alvor af Besøget i Søndags. De vilde have truffet Nathansen, som jo også De sætter Pris på. Også han var for nogle År siden et på Grund af√ Nerveuro nedbrudt Menneske; men nu er han√ kommen sig helt, ja tænker på at gøre en Forårsrejse til Palæstina sammen med sin Kone. Jeg vil håbe, at der forestår Deres Helbred en lignende Fornøjelse ad 2 Åre. Men Tålmodighed kræves der jo, en næsten umenneskelig Tålmodighed, både med sig selv og andre.

Forlæggerne er altså vedblivende umedgørlige. Men gik ikke også Forfatteren af "Sandalmagernes Gade" fra Kontor til Kontor med sit Manuskript, før han fandt en fornuftig Bogmand, der forstod dets Værd? Jeg håber – trods de mange forgæves Henvendelser – at det vil gå Dem på samme Måde1.

Venligst Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 25.11.1932: "Bogen ligger nu hos Reitzel […]", og 6.12.1932: "[…] tror heller ikke Reitzel tør tage "Vi fortsætter" [bind 2 af Adjunkt Holts Tragedie]. tilbage