Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. december 1932

at bryde Vej for Deres Forfatterskab


Julen 32.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

En god Jul for Dem, Deres Frue og Deres Børn!

Efter Modtagelsen af Deres sidste Brev skrev jeg straks til Direktør Ravn1. Om min Anbefaling har haft nogen Indflydelse på Forlagets Standpunkt, véd jeg ikke. Men jeg har altså gjort, hvad jeg kunde, for at bryde Vej for 2 Deres Forfatterskab hos det gamle, en Gang så ansete Forlag.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Ravn: Fr. Ravn, leder af C.A. Reitzels forlag 1927-33. – Hansen skrev 12.12.1932: "De skrev engang, at De vilde give et Varselstegn til Gyldendal, hvis jeg vilde have det – nu drejer det sig om Reitzel – har bedt Helge Rode støtte mig og vilde være taknemlig, hvis De vilde meddele Direktør Fr. Ravn Deres Mening om min Bog og min Kamp for Aandslivet i Danmark […]". tilbage