Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. oktober 1932

forsøge "Nyt nordisk Forlag"


5t Oktb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det har oprørt mig, at først Gyldendal og nu Hagerup har tilbagesendt Dem Deres Manuskript1. Men hvad er der at gøre med den Slags dumme Folk? Som jeg vistnok skrev til Dem i et tidligere Brev, har jeg ingen Forbindelse hverken med det ene eller det andet af disse Forlag, og selv om jeg havde, vilde en Anbefaling fra mig sikkert ikke nytte Dem det mindste. Jeg skulde ellers med Glæde lægge mig i Selen for Dem. Men vil De ikke forsøge "Nyt nordisk Forlag", hvor Nathansen2 har fundet Husly? Det var dog værd at prøve, synes jeg.

Blot disse Linjer denne Gang. De skal være velkommen hos mig om Eftermiddagen, helst efter Klk. 3.

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 3.10.1932: "Manuskriptet tilbage fra Gyldendal igaar med Anerkendelse, men Beklagelse – Manuskriptet tilbage omgaaende idag fra Hagerup. Alle Forlags Begrundelse: de økonomiske Vanskeligheder […] bliver sjofelt behandlet, fordi jeg er den eneste, der har Format. Det lyder jo som vanvittig Storhed, men Kendsgerningen taler desværre! […] Jeg skranter lidt i Hjernehelbredet […]". Ludvig Holstein var Gyldendals konsulent på bogen; Hansen sendte 5.10.1932 hans bedømmelse til Pontoppidan. tilbage
[2] Henri Nathansen: Mendel Philipsen & Søn udkom 1932 på Nyt nordisk Forlag. tilbage