Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. september 1932

vi ukirkelige Forfattere

27 Septb. 32.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg frygter for, at De måske savner Prof. Hirsch' Brev, og sender det derfor her sammen med det anonyme Damebrev. Det sidste er jo af den Slags kærligt-naive Skrivelser, som vi ukirkelige Forfattere Året rundt får så mange af fra Folk, der har fået vore Bøger i den gale Hals. Prof. Hirsch' Brev røber måske også lidt Naivitet, men unægtelig af en mere ophøjet Art. De skal dog ikke sende mig hverken hans eller Prof. Geismars Bog, hvad De venligt tilbød mig. Jeg overkommer i Øjeblikket ikke mere Læsning end den absolut nødvendige, og knap nok den.

Nathansen, hvem jeg ikke har set i længere Tid, har i Dag meldt sig til Middag 2 her. De og Deres Frue skulde en Dag gøre det samme. Jeg har ganske vist endnu ikke gjort Dem en Genvisit; men det må tjene mig til Undskyldning, at jeg har så vanskeligt ved at komme ind i og ud af en Vogn.

Hjertelig Hilsen! Jeg håber med det første at høre om et heldigt Udfald af Henvendelsen til Hagerup.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.