Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. september 1932

handle på eget Ansvar


22.9.32.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

De må hellere gå til en anden, en mere erfaren, om Råd i det omtalte Anliggende. Jeg er ikke meget for at optræde som Rådgiver, allermindst i den Slags Sager. Når det gælder mine egne Affærer, er jeg kun sjelden tvivlrådig; men i andres kan der være Hensyn at tage, som jeg ikke kender eller ikke kan bedømme. Derfor blot dette: dersom De har grundet Håb om, at Hagerup vil tage Deres Bog, er det da forsvarligt at afbryde Forbindelsen med dette gode og solide Forlag? Det synes mig tilmed et slet Varsel, at Gyldendal ikke svarer. Men frem for alt mener jeg, at man bør handle på eget Ansvar i en sådan Sag1.

Jeg tilbagesender Prof. Hirsch's interessante Brev med Tak for Lånet. Til det 2 tyske Udtryk "zum Kotzen", hvoraf han giver en lidt ubehjælpsom dansk Oversættelse2, svarer vist bedst vort "til at kaste op af".

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 21.9.1932: "[…] Hagerup rykker […] har skrevet til Direktør Garde [Gyldendal], som ikke svarer […] vil De give mig et Raad? […]". tilbage
[2] Emanuel Hirsch (1888-1972) var Kierkegaard-oversætter og skrev dansk. tilbage