Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. september 1932

Hirschs Syn på Deres Produktion


19d Septb. 32.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg fandt ved min Hjemkomst Deres Brev1 med det mangeartede Indhold, som jeg nu med Opmærksomhed har gennemlæst. Jeg anser det for rigtigst at tilbagesende Dem i hvert Fald Afskriften af Prof. Hirsch's Brev til Prof. Geismar. Når De mener at have sendt mig hans Brev til Dem også, kan det ikke være rigtigt2. Konvolutten indeholdt kun Deres eget Brev til mig og to Afskrifter, nemlig af√ den nævnte Skrivelse til Prof. Geismar og af Deres Svar til den tyske Teolog3. Begge disse Skrivelser er meget interessante. Prof. Hirsch er åbenbart ingen almindelig Præstemand, og hans Syn på Deres hidtil offenliggjorte Produktion (efter min Mening) ikke helt forkert. 2 Skade blot√, at han ikke har kendt Deres sidste Værk, inden han opgjorde sig en Mening om Dem. Han vilde da sikkert have fået en mere positiv Opfattelse af Dem end den, der fremgår af hans Brev til Prof. Geismar.

Jeg har nu været i Hillerød, i Fredensborg og Helsingør, og endnu har jeg et Landbesøg at gøre, inden jeg ruller mig sammen i Vinterhi. Men for Øjeblikket er jeg ikke helt vel og må holde mig i Ro. Til Hvil på Bænkene her omkring bliver der vist ikke Lejlighed mere i År, i hvert Fald ikke for os ældre. Jeg vilde ellers gerne have truffet Dem og den lille Bodil og hendes store Søster i det Fri; men det må jeg altså have tilgode.

En hjertelig Hilsen til Deres Frue og Dem selv

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevaf 16.9.1932. tilbage
[2] Hansen havde glemt at vedlægge brevet og eftersendte det 19.9.1932. tilbage
[3] Emanuel Hirsch og Eduard Geismar: Om dem begge se foreløbig: her tilbage