Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 1. september 1896

gamle Sager

Stenløse
1st Septb 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for tilsendte Penge, for hvilke hermed tilbagesendes Kvittering.

Jeg er bange, at jeg i mit forrige Brev har bibragt Dem den Mening, at min Bog hos Bojesen skulde udkomme samtidigt med "Højsang". Dette er dog ikke Tilfældet. Kommer den overhovedet, bliver det først op imod Jul, og da den hovedsagelig vil komme til at indeholde gamle Sager1, vil der ikke blive Tale om nogen Konkurrence.

Ja, De har Ret i, at det nu snart er på Tide at få Ende på den Højsangs-Vise. Men endnu har jeg ikke set et eneste rentrykt Ark, – jeg håber ikke, 2 at jeg har Skyld heri. De véd ikke, hvor gærne jeg kiggede ud til Dem på Deres Skrænt – "Stenløse" er åndelig åndsfortærende – men jeg har så meget og √ mangeartede Ting i Hovedet i denne Tid, at jeg foreløbig ikke tør tænke derpå. Om det så er en Fortale til Anton Nielsens Jubilæumsbog, så har jeg også den at brygge på. Dog håber jeg om et Par Dage at kunne komme til Byen og har da Slutningen af Manuskriptet med mig.

Bogen bliver – det gør mig ondt – noget større, end De vistnok ønsker det, og end jeg selv finder rigtigt. Og dog har jeg mod Slutningen sammensnerpet den så meget som muligt.

De to Blomster, Mols har tegnet, véd jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved, – jeg har ikke opfordret ham til at tegne dem. De er imidlertid meget 3 nydelige, og der findes vel nok Anvendelse for dem.

Tag nu en venlig Hilsen fra Deres hengivne

H. Pontoppidan.

 
[1] gamle Sager: HP havde i slutningen af 1887 indgået en kontrakt med Paul Langhoff om en "Samling Fortællinger" (se brev herom af 16.11.1887). Det kan være de gamle fortællinger fra den kontrakt med tilføjelse af f.eks. "Hjærtensfryd", der kan have været tale om. Der udkom ingen bøger hos Bojesen, i.e. Det Nordiske Forlag, førend første bind af Lykke-Per i 1898. Jf. at HP til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 11.10.1896 skriver at han "i det forløbne År hovedsagelig beskæftigede mig med Forarbejderne til et større Værk, som jeg venter at kunne fuldføre i det kommende År." tilbage