Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Stenløse. 11. oktober 1896

et større Værk

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
København.

Som Svar på modtagen Skrivelse af Gårsdato skal jeg i Ærbødighed tillade mig at meddele:

Grunden til, at jeg ikke har troet det nødvendigt at indsende nogen Meddelelse om min literære Virksomhed i det sidse År, er den, at jeg i dette Tidsrum intetsomhelst har udgivet hverken i Bogform, i Aviser eller Tidsskrifter, når undtages, at en af mine ældre Bøger – "Det forjættede Land" – er bleven oplagt påny i et med den første Udgave aldeles enslydende Optryk. Jeg tager nemlig næppe fejl i, at jeg allerede i mit forrige, sidste År indsendte Andragende anført, at en Roman "Dommens Dag" – den Gang lå færdig og med det første vilde udkomme, hvilket også er sket.

Jeg har i det forløbne År hovedsagelig beskæftiget mig med Forarbejderne til et større Værk, som jeg venter at kunne fuldføre i det kommende År. Dog vil der i de nærmeste Dage udkomme en lille, ny Bog af mig, betitlet "Højsang", ligesom der også i den nærmest kommende Tid efterhånden vil udkomme nye, tildels gennemarbejdede Udgaver af flere af mine ældre Bøger, hvis Oplag er udsolgte.

Stenløse d. 11te Oktb 1896

I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan.

[påskrevet med anden hånd:] 99/96. 13/10. 2646