Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 25. august 1896

Bojesen vil have en Bog

Stenløse (Sælland).
25/8 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg har nu gjort, hvad der står i min Magt, for at redde Billedet S.37. Ved de foretagende1 Rettelser vil der på Side 36 indvindes 5-6 Linjer; og når Billedet skydes helt op på Side 37, gør det ikke noget, om de første Linjer af Stykket "Som Fuglen, når det aftnes – –" kommer nederst på S. 36; ja, selv om De mener, at det ikke vil se godt ud at flytte Billedet helt op, kan der såmænd også godt stå et Par Linjer over det.

Det er kedeligt, at der ved Ombrækningen Pag 18 er sket en Fejl, der nødvendiggør ny Ombrækning. Når min Korrektur 2 er kommen til at stå på Pag 17, er det, fordi jeg først troede, at de to Linjer helt var udfaldne. Først senere opdagede jeg, at de blot var kommen på et forkert Sted.

Tak for Mols' sidste Tegninger – Jeg sidder nu og fedter med de allersidste Sider Manuskript. For det Tilfælde, at De skulde have Brug for mere at sætte af (skønt Trykkeriet vel helst vil have rentrykt noget af det, der allerede foreligger) sender jeg Manuskript til et Par Ark. Det resterende beløber sig kun til c 1 Ark. Jeg har i denne Tid været skrækkelig optaget af mange Ting. Bojesen vil absolut også have en Bog af mig inden Oktober2, og Vilh. Østergård afkræver mig stadig mit Manuskript til hans "Vort Folk"3, – havde jeg ikke været så beskæftiget, 3 havde jeg kigget ind til Dem.

Nogen ny Korrektur af Ark 2 og 3 behøver jeg vist ikke; men rart vilde det jo være, om De vilde overbevise Dem om, at Rettelserne og Tilføjelserne blevbliver rigtig foretagne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

I sidste Øjeblik finder jeg det rigtigst at gennemse mit Manuskript, før jeg afsender det. Det skal da følge i Morgen.

 
[1] læs: foretagne tilbage
[2] Bojesen: se note til næste brev. tilbage
[3] Vort Folk: se brev fra HP til Østergaard 27.8. tilbage