Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Stenløse. 27. august 1896

Artikel om Amager

Stenløse.
27 Avg 96.

Kære Hr. Vilh. Østergård!

Det har været en såre gold Sommer for mig, og jeg har ingen Amagere til Dem endnu. Men såsnart det er mig muligt, skal jeg tage fat på disse Hvidkålsdyrkere, der har hvilet tungt på min Samvittighed i alle Hundedagene. Jeg håber, at "Vort Folk" skal udkomme heftevis – altså i Løbet af et længere Tidsrum – så der kan vel altid blive Lejlighed til at putte min Artikel1 ind.

Tak for Henvisningen til "Danske Atlas", – jeg skal nok benytte 2 mig af den.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Artikel: HP blev nævnt i en annonce for værket Vort Land i Politiken 10.4.1897, men han fik aldrig nogen artikel optaget. (Skjerbæks note). tilbage