Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Lellinge Skovridergaard. 15. oktober 1895

ikke i Stand til at bidrage

15 Okt 95 p.t. Lellinge Skovridergd.

Forfatteren
Hr. Vilh Østergård!

Jeg ser mig desværre af forskellige Grunde ikke i Stand til at efterkomme Deres Opfordring1.

Idet jeg iøvrigt takker Dem for Deres Henvendelse, beder jeg Dem at modtage en venlig Hilsen fra

Deres ærb. forbundne
H Pontoppidan.

 
[1] Opfordring: til at skrive bidrag til det af VØ redigerede værk Vort Folk i det nittende Aarhundrede der udkom 1897-1901. tilbage