Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 25. juli 1896

mangler kun et Selskab

Stenløse (Sælland).
25 Juli 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Blot to Ord for at sige Dem Tak for Brev1 og Korr. Når jeg ikke forlængst har tilbagesendt sidstnævnte, er det, fordi jeg venter Tegninger fra Mols – Tegninger, der (om de kan benyttes) skulde indsættes netop i 1st Ark. Men jeg har endnu ikke hørt fra M.

Dersom Trykkeriet skulde trænge til Manuskript, så ligger her en lille Bunke færdigt til det. I det Hele mangler jeg kun et Selskab, som det√ ikke ret vil lykkes for mig 2 at få ud fra Papiret – jeg mener: få til at stå levende. Men Varmen i denne Tid gør jo alt levende dødt – og alt dødt levende, hvilket ikke skal være en Vittighed, kun en Art Forklaring.

Modtag en rigtig venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage