Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 3. september 1896

Vikingånden

Stenløse
3/9 96.1

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for venligt Brev i Dag.

Jeg sender disse Linjer for det Tilfælde, at Ark 8 af "Højsang" ikke skulde være trykt. Jeg vilde da gærne for Tydeligheds Skyld have det på Side 119, 7 L.f.n. stående Ord Oprørsånden – forandret til Vikingaanden2 (...)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Korrespondancekort. tilbage
[2] Vikingånden: I teksten kom til at stå "Vikingeaanden". tilbage