Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 4. september 1896

forstyrrende Trykfejl

Stenløse
Fredag1

Kære Hr. Hirschsprung!

Nu må De ikke le af mig; – men det forekommer mig, at vi, selv med Fare for at synes pedantiske, må gøre, hvad der står i vor Magt for at gøre en så smukt udstyret Bog som "Højsang" nogenlunde fri for meningsforstyrrende – eller på anden Måde forstyrrende – Trykfejl. Derfor lader jeg Dem det stadig vide, når jeg finder yderligere Fejl; – er de pågældende Ark trykte, er Ulykken jo derfor ikke ubodelig. I Dag har jeg følgende Fejl at anmærke.

Pag.74, 5 L f.n Moustasche læs Moustache

do. 75 7 L f.o. ubændige læs: ubeherskede

Jeg har nemlig ikke før nu konfereret Korrekturen med Manuskriptet, (...)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Pag 76, L 10 står der vist et uvedkommende Punktum. (...)

[Rettelse uden på kortet, måske efter lukningen:] Pag. 82, L.16 rignelse, l[æs]. signelse.

 
[1] Korrespondancekort poststemplet [lørdag] 5.9.96. tilbage