Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Matthæusgade 18. 15. december 1889

Skyer

[påtegnet: 296]
Matthæusgade 18.
V.
15/12 89.

Kjære Hr. Hegel!

Nu skulde vel også jeg til igjen at optræde i Litteraturen.

Jeg er i Færd med at gjøre 3 Bøger i Stand til Dem, af hvilke den ene medfølger i Manuskript1. Den består af lutter ældre Ting, som jeg gjærne vil have fra Hånden, inden mine nyere Ting kommer frem. Tillige sender jeg de i sin Tid modtagne trykte Fortællinger, af hvilke "På Vinkjælderen" og "Nekrolog" nu synes mig for ubetydelige, hvorimod jeg gjærne vilde have de andre optagne i denne Samling.

2 Jeg vil da altså spørge Dem, om De vil forlægge medfølgende. Og jeg tillader mig at stille følgende Forslag.

1) Bogen trykkes på samme Måde som "Spøgelser" og enten i 1500 Expl (mod et Honorar af 75 kr pr. Ark) eller 1200 Expl (mod et Honorar af 60 Kr pr Ark) – alt efter Deres eget Tykke.

2) Af Honoraret udbetales mig 300 Kr strax, medens Resten afskrives på Deres Tilgodehavende.

Ifald De nu mener at kunne gå ind herpå, vilde jeg gjærne, at Trykningen begyndte strax efter Nytår, da jeg endnu i Januar Måned befinder mig her i Byen og således i den Tid lettest vil kunne besørge Korrekturerne.

3 Bogen udgjør vel c. 15 Ark. Fortællingernes Rækkefølge skal jeg bestemme, når jeg har erfaret Deres Svar.

I Håb om, at De tilgiver mig min lange Tavshed, forbliver jeg

Deres
ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskript: Skyer, der udkom 13.3.1890. tilbage