Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Pileallé 7. 20. januar 1889

særdeles dristig


20/1 89.
Pileallé 7.
Fredriksberg I

Kjære Hr. Hegel!

En ung norsk Forfatter, Hr. Vincent Trafall, har henvendt sig til mig med et Roman-Manuskript og anmodet mig om, efter at have læst det, at lade Dem min Mening vide om det, da det nok er hans Hensigt at henvende sig til Dem for mulig at formå Dem til at tage Bogen1 på Forlag.

Skjønt jeg næppe kan smigre mig med, at min Dom vil have videre at betyde for Dem, har jeg dog villet opfylde hans Ønske. Hans Bog 2 er meget god, bærer Vidne om ualmindelige Evner; men jeg skylder at tilføje, at den er særdeles dristig, idet næste hvert Kapitel har en meget vovet Scene eller flere.

Jeg benytter Lejligheden til at tilbagesende en Opskrift, som jeg har fundet mellem de Fortællinger, jeg i sin Tid fik tilbagesendt fra Dem, og som indeholder en Fortegnelse over dem. Der findes imellem dem én – "To Gange mødt" – som ikke foregår på Landet, og jeg vilde derfor gjærne erstatte den med 5–6 andre Landsbybilleder, jeg har liggende, for at Samlingen kan få et ensartet Præg. Får jeg blot Tid, skal jeg snart få den samlet; men jeg venter på at kunne overbringe Dem den sammen med 3 min nye Roman, som jeg nemlig gjærne vilde have udgiven først.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[Bilag: "en Opskrift"2]
Nekrolog. (Morgenbl. 1885. 14/6.).
Isbjørnen. I-VII. (Morgenbl. 1884. 16/1-7/2.).
Frederikke. (Ude og Hjemme 1883. 23/12)
Nyaarsmorgen (do. 1884. 6/1).
Esben Bonde og hans Hus. (do. 1884 6/4.)
To Gange mødt. (Tilskueren. 1886. Febr.)
? Fra Landet. 1-2 (Hjemme og Ude. 1884. 5/10 og 12/10.) (udgaar if. P.s Brev af 23/7 873)
Fra Byen. 1-2 (do. 1885 15/2 og 1/3.)

 
[1] Bogen: muligvis romanen Danske-Peters Smule Hollandsrejse, der udkom i oktober 1889 på V. Pontoppidans forlag (HPs bror Valdemar P.). Bogen blev anmeldt i Politiken 10.10.1889. tilbage
[2] Opskrift: jf. brev fra Fr.V. Hegel af 12.7.1887. tilbage
[3] 23/7 87: Dette brev synes ikke at være bevaret. Det drejer sig om de to "prøvekapitler" fra Spøgelser. tilbage