Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
29. august 1888

hele Manuskriptet

[påtegnet: 186]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 29 August 1888.

I mit forrige Brev tillod jeg mig at meddele Dem "at jeg angaaende Honorar ikke kan give Dem noget bestemt Tilsagn før De har indleveret hele Manuskriptet." Saasnart dette sendes skal jeg gjøre Dem et bestemt Tilbud. Hvad Dansk Folkebibliothek betræffer er der naturligvis intet til Hinder for at De viser Deres Velvillie for dette Foretagende ved at give det et Bidrag, dog kun under den Forudsætning at dette Bidrag ikke findes i nogle af de her paa Forlaget udkomne Bøger hvoraf der haves Restoplag.

[Jacob Hegel]