Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Blokhus. 27. august 1888

ikke Bøger af mig på andre Forlag

 
Mandag.
[påtegnet: 288  eft. 18/6 87]
Blokhus
pr. Brønderslev.

Kjære Hr. Hegel!

Efter Deres Ønske gjentager jeg her, at der ikke vil udkomme Bøger af mig på andre Forlag end det Gyldendalske, så længe der henstår uopgjort Mellemværende mellem dette og mig. Herfra undtages dog "Dansk Folkebibliotek", hvis Udgiver har henvendt sig til mig og anmodet mig om at give Stof til et Hefte; men Foretagendet forekommer mig at være af en sådan Art, at jeg med rolig Samvittighed kunde indlade mig derpå. For Resten var det min Hensigt, når jeg nu kom til Kjbhvn, 2 at spørge Dem, om De havde noget derimod. Desuden er der jo kun Tale om Optryk, og ikke om noget nyt.

Idet jeg derfor tillader mig at gjentage min Anmodning fra mit sidste Brev, forbliver jeg med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan