Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. juni 1932

Opgiv Festskrift


 
4 Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Axel Garde!

Ved et Tilfælde har jeg fået at vide, at De sammen [med] Prof. Vilh. Andersen og Harry Søiberg1 og i Forståelse med Gyldendal har sat Dem i Bevægelse for at foranstalte et Festskrift i Anledning af, at jeg nu til Sommer fylder 75 År. Jeg er inderlig rørt over, at mine Venner har villet hædre og glæde mig på en så smuk Måde; men alligevel vil jeg bede Dem og de andre Indbydere om, at Planen må blive opgivet. Det er ikke mere end godt et halvt År siden, at 50 Årsdagen for min Debut som Skribent blev venlig mindet, og det vil da√ forhåbenlig ikke blive misforstået, når jeg beder om, at dette må blive mit sidste "Jubilæum", i hvert Fald foreløbig. 75 er jo heller ikke en Gang noget rundt Tal, og – hvem véd – måske bliver jeg både 80 og 90 År, inden jeg helt forsvinder, og der kan således endnu blive rig Lejlighed til at gøre mig en Glæde. – Modtag da min Tak for den elskværdige 2 Tanke tilligemed min Bøn om, at dens Realisation må blive udskudt til senere Lejlighed.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Søiberg: "Ideen var Søibergs" hævder Vilh. A. i brev til HP. tilbage