Axel Garde til Henrik Pontoppidan
26. august 1927

vil nødig sige noget forkert

26/8-27

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Hvad maa jeg sige om Deres nye Bog, naar vi nu om nogle Dage skal have den aarlige Samtale med Pressen inden Efteraars-Udsendelserne? For meget skal der jo ikke siges, og det ved jeg ogsaa, De ikke holder af, men et Par orienterende Bemærkninger vil det dog vist være rigtigst at medgive. Naturligvis er det overfor en Bog af Dem i og for sig ligegyldigt, der er jo Interesse nok i, at den kommer, men noget forkert vil jeg i hvert Fald nødig sige.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
sign. A. G.