Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. april 1936

ingen Ånd


 
28 April 36
Holmegårdsvej 2
Chl.

Kære Hr. Axel Garde!

Det gør mig ondt, at De har måttet vente på Korrekturen fra Realskolebestyrer Hansen1 i Nørre-Åby. Skylden er min. Jeg havde andet for i de Dage. Forhåbenlig har De nu fået Korrekturen tilsendt fra Hr. Hansen, der må have haft den i Hænde Mandag, altså igår. Dersom det endnu kan lade sig gøre, vil jeg bede Dem om at foranledige, at Ordet "ingenting" i Vignetdigtets 2d Vers sidste Linje ændres til "ingen Ånd". Det kan en Sætter vel nok besørge.

Venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Realskolebestyrer Hansen: Hans I. Hansen var medudgiver af Dansk Læsebog for Præliminærskolen, der havde et afsnit med tekster af Pontoppidan, indledt med en vignet med digtet "Bekendelse". Se også Flemming Behrendt: "Tilståelser". tilbage