Bekendelse

(i et Eksemplar af "Samlede Romaner og Fortællinger". 1936)

Hvad jeg fra Dreng har set og hørt
og indtil nu har levet
paa Alfarvej og ensom Sti –
her staar det alt nedskrevet.

Der er lidt mer end Skæmt og Spot
i denne Billedrække
om Danskens trygge Sovesind,
som ingen Aand1 kan vække.

Der er et Angstens Raab fra en,
som under Middagsluren
et "Mene Mene Thekel" saa
i Flammeskrift paa Muren.

Det Drømmesyn, det Mareridt
end spøger mig i Hodet.
Tilgiv det! Undergangens Angst
er gaaet mig i Blodet.

Henrik Pontoppidan

 
[1] ingen Aand: i manuskriptet havde stået "ingenting", iflg. brev fra HP til Axel Garde 28.4.1936. tilbage