Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Lundegade 13, Helsingør. 24. oktober 1918

min egen Bog og Reklamens Stortromme

Lundegade 13.
Helsingør
24.10.18.

Kære Georg Brandes!

Jeg må have udtrykt mig såre ubehændigt, siden De har kunnet tro, at jeg nævnte Historien med om√ Mommsen i Forbindelse med Deres Bog af Malice. Meget hurtigt gik det under Læsningen op for mig, at De med 1ste Del opmurede Statuens brede Fodstykke, og det var netop min Mening at prise Dem for, at De – til Glæde for Læseren, i hvert Fald for mig – havde givet også dette en kunstnerisk Udformning, smykket det med et Bånd 2 af Reliefer, der gør Tiden levende for En. Følte jeg straks ved Synet af den store Bog og ved at læse Indholdsfortegnelsen en lille Ængstelse, der bragte mig Mommsens Ord i Erindring, så fortog denne sig hurtigt under Læsningen, og mens jeg ellers sjelden får stort ud af historiske Oversigter og tidlig trættes, følger jeg Deres Fremstilling med daglig voksende Opmærksomhed.

Jeg ser i Bladenes Avertissementsspalter, at min egen lille Bog1 har sat Reklamens Stortromme i Virksomhed, hvad den jo slet ikke tåler. Det må sikkert skyldes den stadig hidsigere Forlægger-Konkurrence. Jeg kan naturligvis kun 3 glæde mig over det forøgede Honorar, men er dog samtidig lidt vemodig stemt omtrent som ved Synet af en Dueunge, man har fostret op, og som er bleven slået død til Jorden af en susende Møllevinge. Vi har indrettet "intime" Teatre for stilfærdige Småstykker, som ikke egner sig til Kapløbet om det store Publikum. Man kan undertiden savne tilsvarende Læsekrese.

Jeg skal bringe Galschiøt Deres Hilsen. Jeg veed, han vil blive glad for den. Vi ses så godt som daglig, og der er jo i denne Tid altid Stof nok til Samtale i de Nyheder, Aviserne bringer hertil.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] lille Bog: Et Kærlighedseventyr var udkommet 16. oktober. tilbage