Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 8. november 1919

Skrivekrampe

Frederik d. 6tes Allé 12. 8/11 191

Kæreste G. B.!

Tak til Takke med disse to Ord, skrevet med Blyant, da Pennen paa Grund af Skrivekrampe ikke vil lystre. Jeg haver ikke slaaet mig fra Verden – jeg længes efter den som ingensinde før. Men endnu maa jeg holde mig i Ro indtil den forhaabentlig ikke altfor fjærne Dag, da Portene 2 atter aabner sig for mig. Det nytter ikke at sætte sig op mod Naturen og lade rask. Jeg gør, hvad jeg kan for at vinde frem, men Søvnens Gud vil ikke finde mit Leje. De, der er Gudernes Yndling, maa bede for mig. Saa lukker Ole en Dag sine smaa Øjne og slaar dem op til et nyt og bedre Morgengry.

Tusinde Hilsner og Tak

Deres hengivne
H. N.

[Om juleugen 1919 og en middag hos Nathansen med Pontoppidan oplyser GBs dagbog:]

22.12.1919: Henri Nathansen kom i min Frokosttid og bad mig til den 29de til Middag. Han var nu nogenlunde rask (ej set siden Juli) men sagde at Pontoppidan svandt hen. Saa kom G.[Gertrud Rung, bogstavet forsøgt udraderet], der havde truffet ham og var brav.

23.12.1919: Til Frokost G. [ordene forsøgt udraderet], der bragte et lille Juletræ og medbragte Gaver til Børnene hun havde købt for mig, og en prægtigt indbunden Tragediens anden Del, overmaade smuk. Hun var elskværdig, fik 100 Kr. Fru Nathansen vil ej have hende med til Middag d. 29de efter Sigende fordi hun ej vil bede Henrik Pontoppidans Frue.

24.12.1919: Plaget af Gaver, Frugter og Blomster. [...] Ingen set. Gider Ingen se.

29.12.1919: Hos Nathansen paa saakaldt Scholent-Gilde. Suppen rædselsfuld, sødt Vand med Fedtklumper i. Der Pontoppidan, Rung, Professor Jacobson2, dødeligt tomt og kedsomt.

 
[1] lørdag. tilbage
[2] Jacobson: Daniel Jacobson (1861-1939) nervelæge. tilbage