Georg Brandes til Henri Nathansen
7. november 1919

slaa energisk Deres Sygdom ihjel!

Strandboulevard 27
7 November 191

Kære Henri Nathansen

Med Sorg har jeg hørt at De i længere Tid har slaaet Dem fra Verden.

Dette kan jo ske af flere Grunde. De husker maaske hvad der fortælles i Peder Paars: En Mus fandt en anden siddende at filosofere dybt nedgraven udi en Hollandsk Ost, og sagde: Skal man finde mon frère her? Den anden svarede: Jeg haver slaaet mig fra Verden.

Dette er den eneste sunde og naturlige Maade for Creaturet at trække sig ganske ud af Medskabningers Selskab, den at nyde sin Ost i Ensomhed. Alt andet synes mig Grillenfængeri. Dersom De altsaa ikke sidder fordybet i en sød Ost, saa 2 vilde jeg tilraabe Dem: Se dig ud, Svend Vonved!2

Der er selvfølgelig altid tilstrækkelige Grunde til at opgive Ævred, bl. a. naturlig Lede ved Menneskene, eller (som i mit personlige Tilfælde, da jeg er nær de 78) det daglige Liv i Dødens Skygge, de sig formerende Kendetegn paa Alderdom og Undergang, den stigende Indsigt i Bestræbelsers Unytte.

Imidlertid er det jo ganske nødvendigt, ikke at lade sig overmande af Sligt. Og ifald jeg var i Stand til at bytte Alder med Dem, og trække en 26-27 Aar fra min Levealder, saa vilde 3 jeg føle mig kry.

Nu har Sibyllen for mig brændt otte af de 9 sibyllinske Bøger3, og selv den sidste Bog er der tæret paa.

Imidlertid sætter jeg Næsen højt, og bryder mig saa lidt om Verden som den bryder sig om mig. En og anden Glæde, som forbliver uanfægtet, har jeg tilbage og det tænker jeg har De i langt højere Grad.

Gaa derfor ud af Hulen, indlever Deres Stykke, gaa op paa Teatret, sæt det i Scene, sæt Dem selv i Scene, og slaa energisk Deres Sygdom ihjel!

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] Se dig ud ...: omkvædet i folkevisen om Svend Vonved. tilbage
[3] sibyllinske Bøger: en samling græske orakelsvar der førtes til Rom og opbevaredes under Jupitertemplet på Capitolinerhøjen. Bøgerne brændte i 83 f. Kr. tilbage
[4] Gerd Egede Nissen: (1895-1988) norskfødt skuespillerinde. tilbage