Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Mørdrup pr. Espergærde. 2. juli 1919

Dagene i Hornbæk

Mørdrup pr. Espergærde 2/7 191

Kæreste G. B.

Tak for Deres nye Artikel2, som slutter sig værdigt til de foregaaende. Denne ensomme Røst i Ørkenen vil ikke blive hørt nu, men en Gang vil De staa som den eneste, der sagde det afgørende Ord. De har forudfølt Krigen, da vi alle herhjemme ansaa den for et livløst Spøgelse. De har forudfølt Fredens Virkninger over Landene, og De vil faa Ret, nu som før. Bag alle Ord, hvad enten de hedder Krig eller 2 Fred staar Magten. Retten gaar omkring som en skamskudt Invalid og fremviser sine Saar for en ligegyldig Mængde.

Tak for Dagene i Hornbæk3. Jeg var desværre taus og træt af Søvnløshed og Sovemidler. Da min Kone begyndte at komme sig, knækkede jeg sammen. Jeg haaber endnu paa de sidste Sommermaaneder. Gid vi maa mødes friske og sunde til Efteraaret i København!

Hjærtelig Hilsen fra os begge

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] onsdag. tilbage
[2] Artikel: "Tidens Tegn", Tilskueren, juli 1919. tilbage
[3] Hornbæk: GB opholdt sig 16.-28.6.1919 på Hornbæk Kro sammen med Rungs. Iflg. GBs dagbog ankom Henri Nathansen d. 17., "vil bo her lidt". Fru Nathansen kom d. 19. på et kort besøg i auto med dr. Daniel Jacobson. Der var krobal lørdag d. 21. Herom skriver GB i dagbogen 21.6.:

Bal i Hotellet. Ulidelig Støj. Fuld ung Fyr brøler: Georg Brandes. Aften med to Flasker Moselblümchen der intet duer, til 12 Kr. Flasken. Den fulde brøler daarligt Fransk. Der spilles endnu Kl. 12. Ved Bordet Tegners, Kohls, Nathansen, Henrik Pontoppidan der kom fra Saunte, men skal opereres for en smertende Nerve i Kinden. Alle Hotellets Værelser pludseligt besatte. Man har hele Østergade om sig.

Tegner er billedhuggeren Rudolph T. og Kohl er forfatteren Aage v. K., begge tilhørte Rungs omgangskreds. Gertrud Rung fortæller i sin bog Georg Brandes i Samvær og Breve (1930) om denne aften:

Nogle "Herrer", der havde et Bord i Nærheden, begyndte at komme med højrøstede Bemærkninger, Clemenceau's: adieu Brandes blev gentaget adskillige Gange, men først da Ordet "Jødesmaus" blev raabt, fandt Værten Anledning til at skride ind.

– Dagbogen fortsætter 22.6.:

[en halv linie udraderet] Uro, da Nath. truer med Afskedsbesøg.

Det er uklart hvad der ligger bag. tilbage