Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Ørnsøhus pr. Silkeborg. 23. juni 1920

i Silkeborg – gisper efter lidt Uro


23.6.20.
f.T. Ørnsøhus
pr. Silkeborg

Kære Georg Brandes!

En russisk Dame, Fru Maria Blagovetschewsky, der nærer det forvovne Ønske at komme til at hilse på Dem, har anmodet mig om en Håndsrækning til Opnåelse af en Audiens. Hun er Anarkist; men så vidt min Erfaring rækker, skjuler hun ingen Sprængstoffer på sig af nogen Art. Hun har i den sidste Tid haft Ophold i København som Medlem af (eller vel snarere Sekretær ved) den derværende bolschevistiske "Handelsdelegation" og er en 2 meget tiltalende Dame i Halvtresindstyveårs-Alderen. Andet veed jeg ikke om hende.

Jeg har sagt hende, at De ikke var let at få i Tale. Hun er altså forberedt på et Afslag. Men hun har fortalt mig, at hun engang har brevvekslet med Dem i Anledning af en eller anden russisk Forfatter – jeg husker ikke hvilken – og måske kunde det derfor interessere Dem at tale med hende. Hun bor på Hotel Cosmopolite, Værelse Nr. 337.

Jeg sender Dem denne Hilsen fra vort danske Alpeland, hvis Lilliput-Bjerge så ofte bliver begrint af Udlændinge. Der er nu alligevel en egen Storhed over Landskabet her. 3 Men er man vant til at henleve Sommeren på vore livlige Havstrande, føler man sig i Længden trykket af denne indelukkede Natur og gisper efter lidt Uro.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Rolf Thommessen: redaktør af det norske dagblad Tidens Tegn. tilbage