Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 2. januar 1888

hvirvlet ind i Sus og Dus af alle Slags

2/1 88. Havreholm.
pr. Esrom.

Hr. Dr. Edv. Brandes!

Når jeg ikke før har takket Dem for den særdeles venlige Måde, hvorpå "Politiken" i den sidste Tid har omtalt mig og mine sidst udkomne Arbejder1, skyldes det en dårlig Samvittighed, fremkaldt ved min usalige Uordholdenhed. Jeg havde for min egen Skyld meget gjærne villet være med i "Politikens" Spalter i denne Jule- og Nyårstid, men ovre i Jylland, hvor jeg havde bestemt mig til at sætte et Par Artikler på Benene, blev jeg sådan hvirvlet ind i Sus og Dus af alle Slags, at jeg havde nok at gjøre med at holde mig selv på Benene, og jeg kom lige netop hovedkuls hjem til Julegrøden her på Havreholm. For Øjeblikket er jeg desuden ikke rask og disse Linjer tilskrives Dem fra Sengen; dog håber jeg snart 2 at blive så vel, at jeg kan gjøre min Skyldighed.

Med Ønsket om et godt Nytår

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Arbejder: seneste bog var Isbjørnen, der udkom kort før 8.12.1887 og blev anmeldt i Politiken 16.12.1887 – usigneret [EB]. tilbage