Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Jernbanehotellet, København. 23. november 1887

fra et ikke "rent" demokratisk Standpunkt

Jernbanehotellet
Onsdag Formiddag.1

Hr. Dr. Edv. Brandes !

Da jeg ser, De ikke selv har villet svare på Hr. Kristoffersens Udfald2 i Forgårs i ”Morgenbl”, må da ikke jeg få Lov til at skrive en lille Artikkel om Bønder som Svar i ”Politiken”s Morgennummer? Artiklen skal ikke blive på mere end et Par Spalter, og skal være Redaktionen i Hænde inden Klk 6 i Eftermiddag. Ifald De ved Middagstid Klk 11-2√ skulde opholde Dem i "Politiken"s Redaktionslokalet, vil et Svar gjennem Telefonen træffe mig.

I Hast!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

Jeg må vel nok få lov til at udtale mig fra et Standpunkt, der ikke er ganske "rent" demokratisk, da jeg jo skriver under Navn.

 
[1] udateret; sandsynligvis 23.11.1887. tilbage
[2] den norske forfatter Kristofer Kristofersens kritik af anmeldelsen af hans bog Rydningsmænd stod i Morgenbladet 22.11.1887 under overskriften "Bønder og Zola'ske Bønder". tilbage