Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 16. maj 1887

skamfuld - har ikke sendt Politiken noget


Mandag.
Havreholm.
pr Esrom.

Hr. Dr. Edv. Brandes!

Jeg er ganske skamfuld over, at jeg endnu ikke har kunnet sende "Politiken" noget. Min "Tilstand" har i et Par Uger ikke været ganske normal, og jeg beder Dem at undskylde min Forsømmelse.

I Morgen bliver jeg færdig med noget "Danmark", som jeg er blevet ganske dum af at slide mig igjennem, og jeg skal da med fordoblet Kraft tage fat på en Række Artikler til "Politiken". Det er mit Håb, at deres Fortrinlighed skal kunne bøde på den lange Ventetid.

Må jeg med det samme takke Dem for "Politikens" Anmeldelse af min sidste Bog. Det var mig en Trøst at se, at den dog syntes om den – den bliver vist også den eneste.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan